ПОКАНА за ТЕОРЕТИЧЕН СЕМИНАР на Секция „Религия, вярвания, светоглед” – ИИОЗ-БАН