Лекция от поредицата „Университет за всички“

Заповядайте на лекцията от поредицата „Университет за всички“ (съвместна инициатива на Софийски университет, Нов български университет и Институт за изследване на обществата и знанието, БАН) на тема:

Излишното минало, ненужното настояще: африканските специалисти, формирани в България през 1960-1990 г.

Лектор: проф. Светла Колева, ИИОЗ-БАН

Нова конферентна зала, Ректорат, Северно крило, Софийски университет

30 октомври 2019 (сряда), 18.00 ч.

Присъствали безследно преди, съществуващи незабележимо днес, африканските специалисти, завършили висше образование в България през 1960-1990 г., поставят въпроси за смисъла на образованието, за значението на инвестициите в него, за ценността на другия и неговото социално (не)признание. Какво показва институционалният вакуум и no-man’s-land, в който попадат африканските дипломанти на българските университети? Какво означава контрастът видимост–невидимост, присъствие–отсъствие в българското общество вчера и днес? Устойчивост в институционалните практики на сменящи се държавни субекти, неусвоено наследство, прекъснато минало, непотребно настояще, нерационализирано бъдеще?

Събитието се осъществява с финансовата подкрепа на Френския институт, София.