15 Национална конференция по етика “Етика и технологичен риск”

 

11, 12 и 13 ноември, 2019г. в Конферентна зала на СУ “Св Кл. Охридски”.

Програма