Секция „Етически изследвания“

Семинар по индивидуален проект “Отношението лекар-пациент в женската консултация. (реконструкция на понятието за морално репродуктивно поведение в български контекст) по Модул “Млад учен” по национална програма “Млади учени и постдокторанти”

ще се проведе на 18.12.2019 г от 13 ч. в залата на ул.Сердика 4.

Гл.ас.д-р Любослава Костова ще изнесе доклад на тема:

“Женската консултация през призмата на отношението лекар- пациент. Източноевропейски перспективи.”