Семинар на секция “Знание и реалност: модели, методологии и евристики”

Секция “Знание и реалност: модели, методологии и евристики” организира семинар на
15 януари, сряда, от 14 ч. в залата на Института на “Сердика”, 4,
на който доклад на
тема:
“Въведение в булевата и модална сложност”
ще изнесе ас. д-р Петър Илиев
Линк към фейсбук събитието, където можете да намерите резюме на доклада:
Заповядайте!