Международен библиотечен интерес към книгата Bosakov, V. Ethno-religious expressions of otherness – challenges and responses – Sofia : Publishing house IVRAI, 2019

Книгата на доц. Веселин Босаков Ethno-religious expressions of otherness – challenges and responses – Sofia : Publishing house IVRAI, 2019 – 422 p. е обект на международен библиотечен интерес по информация на Национална библиотека “Св. св. Кирил и Методий”. Тази книга е един от продуктите в рамките на Научно-изследователски проект Религиозна идентичност и светоглед – човекът в европейската цивилизация през XXI век на секция „Религия, вярвания, светоглед”.Повече информация – тук.