“Социални и философски детерминанти на науката в България от средата на миналия век насам” Ангел Стефанов