Erasmus+ Проект TALENT: Establishing Master Programmes in HRM and Talent Development in Central Asia

В рамките на проекта в Института по философия и социология и в Българска Академия на науките се проведоха работни срещи и обучения на преподаватели от университетите-партньори от Средна Азия: Nazarbayev University, Innovative University of Eurasia, Bukhara State University, Westminster International University in Tashkent, American University of Central Asia, Kyrgyz Economic University. Фокус на работното посещение е разработването на общи курсове по регулации на трудовите отношения и трудовите пазари. В периода между 10-21 февруари се проведоха срещи с работодателски и синдикални организации, лекции и семинари с водещи български учени и практици.