В Ъ З П О М Е Н А Н И Е

 

 Inline-Bild

                     1921 – 2000
 
Изминаха  20  години  от  16  Март  2000 г.,
когато  почина академик
Азаря   Призенти   Поликаров

 

Да  си  спомним  за  човека  и  философа !