Българската академия на науките с профили в социалните медии Twitter и Instagram

Българската академия на науките има свои профили в социалните медии Twitter и Instagram. Профилът в Twitter е на английски език и е ориентиран към международната научна общност, докато този в Instagram е насочен към младата
аудитория с по-любопитни, развлекателни и с научнопопулярен характер постове. Учените, които имат профили в тези социални мрежи могат да последват профилите на БАН, за да бъдат отбелязвани в публикации за в бъдеще.