Списание Balkan Journal of Philosophy в Scopus

Списание Balkan Journal of Philosophy, издавано от Института по философия и социология, вече е в Scopus и има присъден импакт ранг SJR 0,128 в категория Q3, като сме прескочили категория Q4. Заема 416 място от общо 606 философски списания от цял свят и се нарежда сред дузината (около 12) списания, издавани от Институти на БАН, които са приети в Scopus, само малка част от които са от хуманитарните и обществени науки. Списанията с категория Q1 и Q2 са от природните науки, така че няма списание на БАН от хуманитарните и обществени науки с по-висока категория.
Пълният им списък може да се види тук.