АНКЕТА: Втора вълна на изследването „Влияние на противоепидемичните мерки заради пандемията от Ковид-19 в България“

Как се справяте Вие и семействата Ви в условията на извънредната епидемична обстановка заради пандемията с Коронавирус? Как се е променил животът ви от въвеждане на Извънредното положение досега – в условията на частични мерки и почти година след началото на пандемията?
Ако сте на 18 и повече години и живеете в България, моля отговорете на въпросите от втората вълна на изследването „Влияние на противоепидемичните мерки заради пандемията от Ковид-19 в България“.
Моля, разпространете анкетата сред контактите си.
Благодарим ви за съдействието! Пазете се и бъдете здрави!
Гл.ас.д-р Габриела Йорданова
Гл.ас.д-р Екатерина Маркова
ИФС-БАН