Награди на Института по Философия и Социология за 2020 г.

Научният съвет на ИФС одобри предложението на Комисията за определяне на наградите на ИФС за 2020 г. и присъжда следните награди:

–           За утвърден учен в областта на философията – чл.-кор. проф. дфн Ангел Стефанов

–           За млад учен в областта на философията – д-р Александра Трайкова

–           За млад учен в областта на социологията – доц. д-р Габриела Йорданова.

Паричните награди са на стойност 750 лв. за утвърден учен и 500 лв. за млад учен.

Честито на печелившите!