Обява за изследователи по проект “Динамика на неравенствата във висшето образование и обучението за възрастни: Сравнителен анализ на социалната справедливост“ (JustEdu)

Обявени са три позиции за изследователи на различни нива в рамките на проект “Динамика на неравенствата във висшето образование и обучението за възрастни: Сравнителен анализ на социалната справедливост“ (JustEdu), финансиран от Фонд “Научни изследвания” по Национална програма “Вихрен”. Обявите са отворени до 25.05.2021 г. и са достъпни на следните електронни адреси:

  1. Established Researcher | EURAXESS (europa.eu)
  2. Postdoctoral Fellow | EURAXESS (europa.eu)
  3. PhD student | EURAXESS (europa.eu)