Представяне на книга в чест на проф. Петър-Емил Митев

Излезе от печат книгата в чест на проф. Петър-Емил Митев Да отместваш бариери. Дисциплини, епохи, поколения, 2021, Университетско издателство “Св. Кл. Охридски”,
съставители Светла Колева, Пепка Бояджиева, Петя Кабакчиева и Румяна Коларова
Представянето на книгата ще се състои на 2 юни, сряда, от 17.00 ч. в Ботаническата градина на СУ “Св. Климент Охридски”.
Заповядайте!