XVII Национална конференция по етика: “Етиката: свобода и дълг”

Секция „Етически изследвания“ при ИФС, БАН има удоволствието да Ви покани на традиционната национална конференция по етика, която ще се състои и тази година на 11-12 ноември. Темата е “Етиката: свобода и дълг”, а тематичната рамка е представена тук. Поради съображения от епидемиологичен характер събитието ще се проведе онлайн.

Обръщаме внимание на важните срокове: заявки се приемат до 1 октомври 2021 г., а текстове – до 10 ноември 2021 г. Обърнете внимание, че окончателните версии на докладите се събират преди провеждането на конференцията, за да бъдат подготвени за публикуване в списание “Етически изследвания” преди края на календарната 2021 година. Известия за одобрените заявки ще бъдат разпратени до 10 октомври 2021 г.