Започва теренната работа на SHARE Covid-2 (9-та вълна)

Работата по набиране на емпирична информация в рамките на модул SHARE Covid-2 от 9-та вълна на SHARE започва в 28 държави-членки на ЕС и Израел!

Институтът по философия и социология при Българска академия на науките (ИФС-БАН) координира изпълнението на проучването „50+ в Европа“ в България в сътрудничество с консорциума на Европейската изследователска инфраструктура „SHARE-ERIC“. Повече информация за проучването е достъпна тук.

В България интервютата ще бъдат организирани от изследователска агенция Глобал Метрикс. Интервюери на Глобал Метрикс ще потърсят за контакт членовете на панела на SHARE, след предварително изпращане на писмо и печатни материали. Интервютата ще бъдат проведени по телефона в периода юни-юли 2021 г.

Един от ключовите принципи в работата на SHARE е защитата на личните данни. Участието в „50+ в Европа“ е доброволно и ние съхраняваме личните данни конфиденциално и като спазваме стриктно европейското и българското законодателство.

Участието на респондентите в SHARE е ключово важно за адаптиране и оценка на противоепидемичните и възстановителни политики в ЕС и България.