Честита Национална награда на проф. дфн Нонка Богомилова!

Проф. Нонка Богомилова е удостоена с Националната награда „Христо Г. Данов“ 2021 в категорията Автор в областта на хуманитаристиката за нейната книга „Балканите: Белязани пътища (1991 – 2016)“, изд. Парадигма.

Макар и пенсионер отскоро, тя продължава да работи и да дава нови творчески идеи във философията. Ние – нейните колеги от Института по философия и социология – й пожелаваме още дълги години творческа енергия и вдъхновение!