ПОКАНА за ТЕОРЕТИЧЕН СЕМИНАР НА Секция „Религия, вярвания, светоглед”

ПО ТЕМА:Философията на Филон Александър.

Кръстопъ­тища на античната философия с юдаизма и християнството.

 (The Philosophy of Philo Alexander. The crossroads of ancient Philosophy with Judaism and Christianity)

Лектор:  Докт. Недялко Ташев.

Дискутант: Проф.,Дфн Ст.Пенов,

четвър­тък, 24 юни, 2021 г. от.14,30 часа на Сердика 4,заседателна зала.

ПОКАНА