In Memoriam: Проф.Петко Ганчев

Уважаеми колеги!

С прискърбие ви съобщавам,че вчера -14 октомври,
с подследствия от тежък мозъчен инсулт,
на 80 годишна възраст, почина
Проф.,дфн,&дпн Петко Димитров Ганчев( 1941-2021).
Проф.Петко Ганчев бе дългогодишен научен сътрудник в бившия Институт за философски изследвания.
Чел е лекции в няколко университета.
Бе народен представител от НДСВ в 39-то Народно събрание и 5 години извънреден и пълномощен посланик в Белорусия.
Автор е на около 500 научни и научно-популярни публикации.
След тях се открояват десетки монографии и тематични сборници като:
– 3 монографични тома – ФИЛОСОФИЯТА НА УНИВЕРСАЛНАТА ИСТОРИЯ КАТО ФУНДАМЕНТАЛНА ФИЛОСОФИЯ/  2012-2016/;
– 2 тома тематични сборници с материали от конференции в РКИЦ :”Философия-геополитика-бъдеще“;/  2011&,2016/
– монография на английски език- The Rising Giant – Civilization and Philosophy of Ancient and Modern Cnina;/2012/.
–  Философия за деца.
– Thank you our Homеland.*-В Израел през 2008/ с превод и на български за България/
-Десетки студии в нашите поредици тематични сборници – РЕЛИГИЯ-ЦЕННОСТИ-ОРТОДОКСАЛНОСТ/2005-2020 г../.
и…..много, много други.
Професор Ганчев винаги бе професионалист и добронамерено помагаше в израстването на по-младите  от него учени,
както със съвети при подготовката им,така и с участие в научни журита.
Неведнъж изнасяше лекции не само във ВУЗ, но и на наши институтски семинари.
Бе редовен и компетентен участник и в нашите научни конференции със запомнящи се доклади.
Ще ни липсва,но остави с нас голямо творческо наследство.
Бог да го прости! Мир на праха, лек път на душата и светлина за духа му!
Вечният Логос да бъде с него и с нас!
Проф.дфн Стефан Пенов, зав.с-я “Религия…..светоглед”