НС на ИФС-БАН удостоява Генчо Дончев с „Почетен знак с лента“ за неоценим принос в развитието на българската философия