КОНФЕРЕНЦИЯ „СВЯТ И ПОЗНАНИЕ“ 08.12.2021 г. Огледална зала – СУ „Кл.Охридски“