Публична лекция: Използването на изкуствения интелект – предимства, предизвикателства и опасности