ПОКАНА за ТЕОРЕТИЧЕН СЕМИНАР ФИЛОСОФИЯ на РЕЛИГИЯТА*Seminar in Philosophy & Religion

Секция „Религия, вярвания, светоглед” – ИФС-БАН продължава постоянния те­о­­ретичен семинар по НИ проект: „ТРАДИЦИЯ И НОВАТОРСТВО В РЕЛИГИИТЕ И СВЕТОГЛЕДА“ с ТЕМА: The speculative Concept/notion/ of Religion in the Philosophy of G.V.F. Hegel.  Спекулативното понятие за религията във философията на Г.В.Ф. Хегел. 

– Лектор гл.ас,д-р ф-я,д-р теолЦветелин Ангелов

– Дискутантс втори доклад – гл.ас.,д-р Сергей Методиев

Заповядайте като участници или гости в четвър­тък, 14 април, 2022 г. от 14,30 ч. в заседа­тел­ната зала на ул. “Сердика“ 4.    

Зав.секция:

Проф.дфн Ст.Пенов