Гл. ас. д-р Веселина Качакова – носител на наградата на БАН за млад учен “Проф. Марин Дринов” в направление “Човек и общество” за 2021 г.

Гл. ас. д-р Веселина Качакова от секция “Общество на знанието: наука, образование и иновации” е носителят на наградата на БАН за млад учен “Проф. Марин Дринов” в направление “Човек и общество” за 2021 г. (https://www.bas.bg/?p=39109)
Честито и нови постижения!