Методологически семинар-обучение върху възможностите за работа с данните от Европейското социално изследване (ЕСИ/ESS) и Международната програма за социални изследвания (ISSP)