Попъров семинар “Обяснение и доказване в науката”

Тема: “Обяснение и доказване в науката”

Регламент за всяка презентация: 20 минути изложение и 10 минути дискусия

ПРОГРАМА

Откриване на конференцията 18.05.2022г., 10.25 часа

Място на провеждане: залата на ул. Сердика № 4

 

Водещ: Асистент д-р Ива Георгиева

10.30 – 11.00 чл. кор. Ангел Стефанов – Тема: “Как антропният принцип обяснява появата на човека във вселената?”

11.00 – 11.30 проф. Сергей Герджиков – Тема: “Обяснения в археологията”

11.30 – 12.00 проф. Лилия Гурова – тема: “Предсказание и разбиране”

12.00 – 12.30 доц. Юлия Васева-Дикова – Тема: “Какво е доказателство (evidence) в медицината”

 

Обедна почивка: 12.30 – 14.00

 

Водещ: доц.д-р Юлия Васева-Дикова

 14.00 – 14.30 доц. Борис Грозданов – Тема: “Оправдаване в изкуствения интелект”

14.30 – 15.00 Асистент д-р Ива Георгиева – Тема: “Защо сега? Появата на Meta/verse в контекста на (пост)пандемичната реалност”

15.00 – 15.30 доктор Вера Любенова – тема: “Карл Попър върху Копенхагенската интерпретация на квантовата механика”

15.30 – 16.00 докторант Елина Марчева – Тема: “Критика към теорията на Фройд”

16.30 – 16. 45 Закриване на конференцията

 

Организатори: Секция “Философия на науката”, ИФС, БАН