ТЕОРЕТИЧЕН СЕМИНАР на секция „Религия, вярвания, светоглед”

С-я „Религия, вярвания, светоглед” – ИФС-БАН продължава постоянния те­о­­ре­тичен семинар по общата тема на НИ проект с 

ЮБИЛЕЙНА  ЛЕКЦИЯ на Проф.дфн Ст.Пенов

на те­ма:„Чо­век- Бог- свят: Апокалиптични идеиПроб­­­­ле­мите за Армагедон в абрахамичните религии“ & дискусия,

начало – 9 юни 2022 г. от 14,15 часа на Сердика 4.