Промоция на книга &Конференция с международно участие: Философията на Хегел, Религия &Светоглед, ИФС-БАН, 5& 7 юли 2022, София, Сердика 4