Пояснителна бележка относно научно-изследователски проект на секция “Антропологически изследвания”