XVIII Национална конференция по етика „Вяра и доверие – етически аспекти и морални ценности“

Секция „Етически изследвания“ към Институт по философия и социология – БАН
организира
XVIII Национална конференция по етика
„Вяра и доверие – етически аспекти и морални ценности“
Заповядайте на 10 и 11 ноември 2022 г., онлайн, чрез видеоконферентната платформа Jitsi Meet