Обучителен курс на MILIEU „СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ И ЖИВОТ С УВРЕЖДАНИЯ”: лекция на тема „Живот с увреждания: дефиниции и обяснителни модели“

Лекция на тема „Живот с увреждания: дефиниции и обяснителни модели“ с лектор д-р Александра Трайкова от ИФС-БАН ще се проведе на 27.01.2023 г. (петък) от 16:00 часа.

 

Лекцията ще запознае участниците с вече съществуващи обяснителни модели, целящи осмислянето и дефинирането на живота с увреждания. В тази лекция ще чуете повече за: 1) значимостта на темата за живота с увреждания в съвременните социално-политически процеси; 2) основни теоретични подходи за анализ и дефиниция на понятия като „болест“ и „увреждане“; 3) концептуални разлики между представените обяснителни модели.

 

Информация и линк за регистрация за предстоящата лекция (събитието изисква предварителна регистрация) можете да намерите на сайта на MILIEU. Директен линк тук:

https://milieu-h2020.eu/bg/event/5385/

 

Това е първа, въвеждаща лекция от дългосрочния обучителен курс на MILIEU „СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ И ЖИВОТ С УВРЕЖДАНИЯ”, който цели да изложи ключови понятия и тези от изследвания на живот с увреждания и изследвания на инвалидността и ще помогне на участниците да разберат как чрез тях социалното включване се дефинира като сложен, многопластов феномен и необходима характеристика на едно добре функциониращо общество.

Курсът е планиран като свързана поредица от лекции, която да Ви запознае с темата и различни нейни аспекти, но можете да слушате и само отделни лекции.

 

Пълната анотация и детайли за  курса може да намерите на сайта на проекта, директен линк тук: https://milieu-h2020.eu/bg/news/5383/