Обучителен курс на MILIEU „Джендър и сексуалност: Социологически измерения”: лекция на тема „Джендър и сексуалност като социални и социологически проблеми“

Лекция на тема „Джендър и сексуалност като социални и социологически проблеми“ с лектор д-р Шабан Даракчи от ИФС-БАН ще се проведе на 31.01.2023 г. (вторник) от 17:30 часа.

Лекцията ще разгледа основни понятия и концепции, касаещи социалното формиране и регулация на пола и сексуалността. Ще научите за: (1) значимостта на темите за джендър и сексуалност в съвременните социално-политически процеси; (2) разликата между пол, джендър и сексуалност; (3) основните социологически подходи за анализ на джендър и сексуалност; (4) джендър и сексуалност като познавателни и аналитични инструменти в социалните науки.

Информация и линк за регистрация за предстоящата лекция (събитието изисква предварителна регистрация) можете да намерите на сайта на MILIEU. Директен линк тук: https://milieu-h2020.eu/bg/event/5393/

Това е първа, въвеждаща лекция от дългосрочния обучителен курс на MILIEU „Джендър и сексуалност: Социологически измерения”, който цели да е да анализира и дискутира социалните и културните аспекти на пола (джендър) и сексуалността и да представи систематично основни социологически подходи и концепции за изучването им. Курсът е предназначен и адаптиран за широка публика – както за учени от социалните науки, така и за онези, които не са изучвали тази тема досега. Теоретичните познания и уменията за рефлексивен сравнителен анализ, придобити по време на този курс, ще обогатят, както теоретичната и методологическа рамка на учените от социалните науки, така и уменията на неспециалисти да говорят аргументирано в обществени дискусии по темата и да осмислят критично тези теми в своите професионални области.

Както и останалите дългосрочни курсове в MILIEU, този курс е планиран като свързана поредица от лекции, която да Ви запознае с темата и различни нейни аспекти, но можете да слушате и само отделни лекции.

Пълната анотация и детайли за  курса може да намерите на сайта на проекта, директен линк тук: https://milieu-h2020.eu/bg/news/5390