Заключителна конференция по проект Beyond 4.0: Making Technology, Jobs and Welfare Work. What Has Industry 5.0 to Offer?

Заключителна конференция по проект Beyond 4.0 ще се проведе на 28 март 2023 г. в Брюксел. Събитието се организира от българския представител в консорциума на проекта – Институт по философия и социология при БАН.

Под мотото “Making Technology, Jobs and Welfare Work. What Has Industry 5.0 to Offer?”, конференцията си поставя за цел да представи на заинтересуваните публики резултатите от проекта, като бъдат обсъдени: бъдещето на труда; дигиталната трансформация в регионите и фирмите в Европа; технологичната трансформация и нейните социално-икономически последици през призмата на статистическите данни; историята на технологичните революции и резултатите от социалната политика, както и бъдещето, което предполагаме, че ни очаква.

На сайта на проект Beyond 4.0 можете да се запознаете с резултатите от проекта, публикации по обхвата му и препоръки (Policy briefs) за бъдещи политики, насочени към заинтересовани страни. Програмата на конференцията и информация за панелистите е достъпна тук.