Публично събитие и работна среща по проект “Skills2Capabilities” : От умения към способности и възможности за реализация

На 30 и 31 март 2023 г. в град Виена, Австрия, се проведе първата присъствена среща по проект “Skills2Capabilities” : От умения към способности и възможности за реализация, финансиран по програма Хоризонт Европа, в който ИФС-БАН е партньор. Участие в нея взеха част от българския екип – доц. д-р Петя Илиева-Тричкова (ръководител) и доц. д-р Венета Кръстева.

Срещата започна с експертна дискусия между представители на различни заинтересовани страни, работещи по проблемите, свързани с възможностите за реализация на пазара на труда: експерти от Министерството на труда и икономиката на Австрия, изследователи от научни институции, активисти от неправителствени организации, представители на работодатели и др. Пленарен доклад изнесе prof. Ken Mayhew, Emeritus Professor of Education and Economic Performance and Emeritus Fellow of Pembroke College, Oxford.

Доц. д-р Илиева-Тричкова бе сред поканените дискутанти и се включи активно в обсъждането на проблемите за недостига на работна ръка и несъответствието на уменията, като акцентира на значението на научните изследвания за по-добро разбиране на проблема.

Повече информация за проведената дискусия и участниците в нея може да намерите на интернет сайта на координатора на проекта австрийската организация 3s https://3s.co.at/labour-shortages-and-skill-mismatches-what-can-be-done/.

Информация за самия проект ще откриете в международни проекти на интернет страницата на ИФС-БАН.