Участие на учени от Институт по философия и социология в публичната дискусия на тема “Открито управление – цел и фокус на доброто управление“

Ас. д-р Венелин Стойчев от Секция „Публични политики и социални промени“ на ИФС модерира публичната дискусия на тема “Открито управление – цел и фокус на доброто управление“, с която страната ни се включи в традиционната Седмица на откритото управление, провеждана от 8 до 12 май в 75 държави по света. Участие в дебата взе и проф. дфн Стоян Ставру. Цялата дискусия с фокус върху регулацията и бъдещето на изкуствения интелект можете да проследите тук.