Покана за теоретичен семинар по Философия на религията и светогледа

Покана за ТЕОРЕТИЧЕН СЕМИНАР на 25 май по  Философия на религията и светогледа: 

 Психоанализа и Дзен-будизъм (Psychoanalysis & Zen-Buddhism),  

на Сердика 4 от 14,15 часа. – Доклади на:1/ Гл.ас,Д-р  Севделина Николова & 2/ Гл.ас.,Д-р Людмил Петров.