Учители и учени участваха в „Иновативен проект за учене чрез преживяване“

На 2 и 3 юни 2023 г. екип  учени от Института по философия и социология при БАН (проф. ем. дфн Веселин Петров, гл. ас. д-р Веселина Качакова, доц. д-р Силвия Борисова, гл. ас. д-р Петя Климентова, гл. ас. д-р Мартин Иванов, гл. ас. д-р Радостина Минина, гл. ас. д-р Лина Георгиева) представиха „Иновативен проект за учене чрез преживяване“.  Малка група от педагози, учители и автори на учебници по философия влязоха в обувките на ученици, за да преживеят първите 6 демо урока, създадени по проект „Усъвършенстване на преподаването по философия и гражданско образование за (IX- XII клас) чрез развиване на ключови компетентности на учениците“.

Уроците се стремят да покажат, че обучението по философия и гражданско образование може да следва учебните програми на Министерство на образованието и науката и едновременно с това да минава през интересите и преживяванията на учениците.

Цел на проекта е създаването на ресурси за учителите, в които се залага на развиването на компетентности като гражданска активност, критическо мислене, медийна грамотност, креативно мислене, творчество, екологично гражданство и др. и за това активното участие на учениците и преживяването на ситуации чрез ролеви игри, видео игри и казуси е от изключителна важност.

Екипът е признателен на участниците за споделеният опит и за безценната обратна връзка, благодарение на която ще продължат да работят за подобряване на идеята, формата и съдържанието на предлаганите ресурси.