Участие на учен от Институт по философия и социология в поредица лекции „Лицата на науката“

Ас. д-р Елица Станоева от секция „Публични политики и социални промени“ на ИФС ще изнесе публична лекция на тема: „Смяна на режима, разрушаване на архитектурното наследство и гласът на архитектите“. Дискусията е част от поредица „Лицата на науката“, инициирана от Културен център на СУ, в която учени представят изследванията си за широка аудитория. На 07.06.2023 г. от 19 ч. в Театралната зала на СУ Елица Станоева ще говори за работата си, фокусирана върху съдбата на архитектурното наследство в периоди на преход – как то се дебатира, оспорва и преоценява от архитектурната гилдия, която се оказва изключена от процеса на вземане на решения на собствения й професионален терен. Лекцията е част от изследователската работа на д-р Станоева, в която тя разглежда проблема за архитектурното наследство, политиките и участниците в процеса на вземане на решения в тази сфера в три последователни периода в съвременната българска история: изграждане на национална държава след освобождението, държавен социализъм след Втората световна война и либерална демокрация след 1989 г. Повече информация за събитието тук.