Престижна международна конференция в София. Институтът по философия и социология при БАН е съорганизатор

HDCA 2023 Conference: Vulnerability, Human Development and Cooperative Re-Building in Turbulent Times (Уязвимост, човешко развитие и възстановяване чрез сътрудничество в бурни времена) ще се проведе от 11 до 13 септември 2023 в Софийския университет Св. Климент Охридски.

 

HDCA 2023 извежда ред въпроси на преден план:

  • Как да се концептуализира и измери уязвимостта и човешкото развитие в бурни времена, на микро- и макроравнище – национално, регионално и глобално?
  • Как новите предизвикателства, пред които са изправени съвременните общества, могат да засилят или ограничат човешкото развитие и социалните неравенства?
  • Как да се насърчи сътрудничеството между различните институции и организации с цел обогатяване на резултатите от развитието за всички социални групи, населени места, нации и региони?
  • Как да се развиват способности, свързани с благосъстоянието и справедливостта, които отговарят на промените в работата, семейството, производството на знания, политическите и социалните отношения, околната среда и нечовешките същества?

 

Това е първата конференция на Асоциацията, която се организира в страна от Централна и Източна Европа.

 

Годишната конференция на HDCA е събитие, на което се събират изследователи от цял свят и от различни дисциплини и области, за да дискутират човешкото развитие и подхода на способностите и възможностите за реализация (capabilities approach) съдържа множество паралелни сесии, а основните лектори тази година са:

 

Марта Нусбаум, Чикагски университет, САЩ

Мелани Уолкър, Президент на HDCA, Южна Африка

Бранко Миланович, Градски университет в Ню Йорк, САЩ

Субу Субраманиан, Независим учен, Индия

Васил Киров, ИФС-БАН, България

Густав Архениус, Институт за изследвания на бъдещето, Швеция

Урсула Холтгреве, Център за социални иновации, Австрия

 

Конференцията се организира съвместно от Института по философия и социология при БАН, Софийски Университет „Св. Климент Охридски“, Институт Отворено Общество – София, Тръст за социална алтернатива и Фондация SCOOP.

 

Регистрацията за конференцията е в ход, а програмата ще бъде обявена през август.

Повече информация може да намерите тук