Представяне на книгата на ас. д-р Светлин Тачев „Новият преход“

Книгата „Новият преход. Как протестите променят демокрацията“ на д-р Светлин Тачев от секция „Публични политики и социални промени“ на ИФС ще бъде представена на 21 юни 2023 г. (сряда) от 18:00 ч. в Заседателна зала №2 на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Дискутанти  ще бъдат доц. д-р Даниел Смилов, доц. д-р Борис Попиванов и доц. д-р Симеон Асенов.

Заповядайте!