Програма на кръгла маса “Философски практики и приложно философстване”

Секция “Етически изследвания” към ИФС-БАН, катедра “Философия” на ФФ, СУ “Св. Кл. Охридски”, Център за философия с деца към СУ “Св. Кл. Охридски” и Асоциация на преподавателите по философия организират кръгла маса на тема “Философски практики и приложно философстване”. Събитието ще се проведе на 30 септември 2023 г. (събота) от 10 до 13 часа в Заседателната зала на Института по философия и социология (Българска академия на науките) на бул. “Патриарх Евтимий” №6, ет.2.

Организационният екип благодари на всички колеги за предложените теми на изказвания и заявеното участие. Благодарение на направените заявки, получихме възможност да подредим една академично вълнуваща и добре наситена програма с изказвания, като ще разполагаме и с време за обща дискусия. Събитието, освен за предварително регистрираните участници, е отворено за всички заинтересовани от обявената тема.

Каним всички заинтересовани от темата да се включат в кръглата маса!

ПРОГРАМА НА КРЪГЛА МАСА

РЕЗЮМЕТА НА ТЕМАТИЧНИТЕ ИЗКАЗВАНИЯ