Институтът по философия и социология в Европейска нощ на учените 2023 г.

Институтът по философия и социология – БАН участва с демонстрационен щанд в Европейската нощ на учените на 29 септември 2023 г. Тази година фестивалното събитие, посветено на науката и нейната комуникация, се проведе в София, Пловдив, Стара Загора и Русе.

Под купола на Ларгото щандът ни с монографии, сборници от изследователски проекти и конференции и брошури с резултатите от проучванията на екипите ни посрещна посетители от най-различни възрасти, професии и занимания. Сборникът „Екологична етика, природа и устойчиво развитие на България“ (2015) предизвика интереса на изследовател геолог; университетски преподаватели по киберсигурност и бизнес информационни системи се запознаха отблизо с проекти на ИФС като „BEYOND 4.0: Приобщаващо бъдеще за Европа. Отвъд въздействието на Индустрията 4.0 и цифровата промяна“ (2019 – 2023 г.). В хода на представянето на проекта „От умения към способности и възможности за реализация (Skills2Capabilities)“ 2023–2025 г. работодател от металургичния сектор разказа повече за предизвикателствата при наемане на лица с подходяща квалификация и умения и подкрепи инициативата на проекта, воден от нуждата от преосмислянето и преструктурирането на системите за формиране на умения, за да могат да подкрепят в бъдеще хората за осъществяване на преходи на пазара на труда и да се намали нивото на несъответствия на уменията, което би могло да възникне на нова работна позиция, при нов работодател или в нов сектор. Запознахме се и с представител на център за приложни невронауки, с когото обменихме информация относно интегрирането на невронаучните изследвания в естетиката, етиката и гимназиалната подготовка по философия и гражданско образование (проект „Усъвършенстване на преподаването по философия и гражданско образование за IX–XII клас чрез развиване на ключови компетентности на учениците“, 2023 г.).

Няколко млади дами, наскоро завършили висше образование – в сферата на масовите комуникации, правото, маркетинга и инженерството, се осведомиха за подробности относно докторантурите по философия и социология в ИФС. И съвсем не на последно място, едно малко дете попита екипа ни: „Вие какво правите тук?“, на което получи най-естествения отговор: „Задаваме въпроси“.

Това първо включване на Института по философия и социология в Нощта на учените ни даде изключително важна обратна връзка от широката общественост относно значимостта на философските и социологическите изследвания за най-разнородни сектори, браншове и интереси. Успяхме да се уверим от десетките разговори в стойността на нашето основно професионално начинание да „задаваме въпроси“ за човека и обществото в името на тяхното благоденствие и развитие.

Благодарим на всички посетители за прекрасната среща и за всички идеи за бъдещо съвместно сътрудничество!

*С част от актуалните изследователски проекти на ИФС, представени на Европейска нощ на учените 2023 г., можете да се запознаете тук.