Нова публикация: „Общности и идентичности: Юбилеен сборник в чест на проф. д.с.н. Таня Неделчева“

Бихме искали да Ви съобщим за публикуването на Общности и идентичности: Юбилеен сборник в чест на проф. д.с.н. Таня Неделчева.

Сборникът е посветен на проф. д.с.н. Таня Неделчева, водещ учен в областта на социологията на общностите и етносоциологията, изследовател на идентичностите и дългогодишен завеждащ секция „Общности и идентичности“ в Института по философия и социология при БАН. В него са включени 23 статии от 24 автори, които представят резултати от творческите търсения и постижения на няколко поколения български социолози, принадлежащи към различни школи и направления, привърженици на различаващи се научни концепции, сред които има както утвърдени имена, така и млади учени. Представени са както текстове с методологическа значимост за съответната научна област, така и теоретически интерпретирани и осмислени резултати от емпирични социологически изследвания.

Сборникът е структуриран в три части. Първата част е посветена на националните, общностните и етническите идентичности, във втората част  се изучават мигрантските общности и проблемите, свързани със съвременните миграции, а третата част обхваща предизвикателства пред общностите и техните идентичности, предизвикани от неравенствата и дискриминацията, като се поставя и въпросът за смисъла на прогреса и за бъдещето на институциите в описаната ситуация.

Отговорен редактор на сборника е проф. д.с.н. Мая Келиян. Публикацията е дело на Издателството на БАН „Проф. Марин Дринов“ (София, 2023).