Семинар на секция”Религия, вярвания, светоглед”

Семинар на секция”Религия и светоглед” през октомври и ноември 2023

Тема: 

Религия, геополитика, цивилизационен конфликтИзраел като компас; Изток vs Запад; Европейска-ЕС, Англо-саксонска и Мюсюлманска цивилизации.