Среща между Българска академия на науките и еврокомисаря за иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта Илиана Иванова

Проф. дсн Васил Киров, зам. директор на Института по философия и социология, взе участие в среща между представители на Българска академия на науките и еврокомисаря за иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта Илиана Иванова. Проф. Киров разказа за успешни европейски и национални проекти на ИФС и участва в обсъждането на възможностите за увеличаване на участието на българските изследователи в програмите за научни изследвания и технологично развитие на ЕС. Повече информация и снимков материал от срещата са достъпни на сайта на БАН.