Нова публикация: Интернет изследователските методи: настояще, когнитивен потенциал и технологични възможности за развитие“ (тематичен сборник с доклади от Национална конференция)

Излезе от печат тематичният сборник „Интернет изследователските методи: настояще, когнитивен потенциал и технологични възможности за развитие“ (ISBN 978-619-245-346-6). Сборникът представя материалите от национална конференция, организирана и проведена на 18.05.2022 г. по инициатива на Института по философия и социология – БАН в партньорството със Секция „Социологически науки“ на Съюза на учените в България. Съставител на сборника е проф. дсн Емилия Ченгелова.

Сборникът представя и анализира процесите на засилване на онлайн методите при провеждането на емпирични социологически изследвания, особено под влияние на пандемията от COVID-19. Тематичният кръг от статии включва влиянието на Интернет върху образованието и обучителния процес, въздействие на увеличения комуникационен  поток в социалните мрежи върху политическата социология, примерите за рекрутиране на респондентите във фейсбук, основните предизвикателства пред количествените изследователски методи, социологически и етнически аспекти на мониторинга на потребителското поведение в интернет. Изследванията се концентрират върху използването на новите възможности с качествени методи в интернет за установяване на различни нови процеси в общественото поведение.