ПРОМОЦИЯ на НОВАТА КНИГА по НИ Проект на Секция “Религия и светоглед”, с участието и на чуждестранни автори – учени от БАН, СУ, Израел, САЩ и Русия

“Философия на религията и светог­леда:  традиция и новаторство II“. София 2023, 414 стр.
Промоцията ще се състои на 23,  XI, 2023 от 14 до 16 часа на Сердика 4.