Представяне на юбилеен сборник „Общности и идентичности“ в чест на проф. Таня Неделчева

Като тържество и утвърждаване на колективния научен дух бе определен новопубликуваният сборник с научни статии, посветен на проф. дсн Таня Неделчева, водещ учен в областта на социологията на общностите и етносоциологията и дългогодишен завеждащ секция „Общности и идентичности“ в Института по философия и социология. Това заяви в задочен поздрав към научната колегия проф. дсн Емилия Ченгелова, директор на ИФС-БАН. Поздравът бе прочетен от проф. дсн Мая Келиян, отговорен редактор на монографията, по време на представянето й в ИФС на 21 ноември 2023 г.

„Проф. Неделчева е един от достойните последователи на българския народовед Иван Хаджийски. Умелото й насърчаване на млади и израстващи учени превърна ръководената от нея секция в институционално звено, което създава учени с много добри изследователски навици и със значимо присъствие в българското изследователско пространство“, заяви още проф. Ченгелова.

Проф. д. н. Борислав Градинаров и доц. д-р Екатерина Маркова, рецензенти на сборника, определиха проф. Неделчева като уважаван учен заради нейната ерудираност, принципност, борбеност и морална порядъчност.

Юбилейният сборник „Общности и идентичности“ включва 23 авторски текста на учени – социолози. Редактори и съставители са проф. д.с.н. Мая Келиян, ас. д-р Мария Мартинова, гл. ас. д-р Чавдар Маринов, гл. ас. д-р Георги Медаров, гл. ас. д-р Светлана Христова-Влади и Димитрина Попилиева.