Работна среща за подобряване на училищното образование събра учени, преподаватели и експерти

На 20.11.2023 г. екипът на Иновативен проект за учене чрез преживяване към Института по философия и социология при Българската академия на науките с ръководител проф. ем. дфн Веселин Петров проведе работна среща с представители на университети, училища и държавни институции по образованието за очертаване на възможности за съвместни дейности.

По време на срещата гл. ас. д-р Веселина Качакова представи целите и задачите на Иновативния проект „Усъвършенстване на преподаването по философия и гражданско образование за VIII–XII клас чрез развиване на ключови компетентности на учениците“. Тя посочи, че според последни изследвания учителите и начинът на преподаване все още са сред основните фактори за академичния напредък на учениците и призова за осъвременяване на образователния процес и изследване на потребностите и очакванията на всички участници в него.

Проф. Веселин Петров изясни как концепцията на Алфред Норт Уайтхед прави възможно развитието на компетентности през подходящо усвояване от страна на учащите се – в  трифазна цикличност на образованието (романтика – прецизност – обобщение, и отново повторение на цикъла). Професор Петров обвърза идеята на Уайтхед за трифазен цикъл с възможността за овластяване на учителите с повече гъвкавост в процеса на обучение, така че педагогът да може сам да преценява кога е необходимо вдъхновяващата фаза (романтизъм) да продължи повече, а в друг случай да заложи повече на прецизност – според потребностите на конкретния клас.

Именно гъвкавостта бе акцент и в презентацията на доц. д-р Силвия Борисова: тя показа наглед как методологията на проекта сработва в практико-приложни модули, които преподавателят би могъл да адаптира в зависимост от конкретните компетентности, за които ще работи. Така поредица от активности за свързване със сетивните възприятия се оказва интересно преживяване за учениците, но и път към разбирането на понятия, които са част от учебната програма на МОН. Представените разработки бяха вече прилагани от доц. Борисова в различни уроци както в ателиета с педагози, така и в класни стаи.

Д-р Качакова отвори пътя към дискусията с четири основни възможности за съвместни действия: проучвания, създаване на ресурси, сътрудничество и продължаващо застъпничество за разширяване обхвата на часовете по философия и гражданско образование, включително и за по-малките ученици. Гостите изразиха силен интерес към темата и ядрата за сътрудничество. Сега е моментът – това ясно пролича в аргументирано видео послание на ученици от МГ „Баба Тонка“, гр. Русе, според които е необходимо изучаване на гражданско образование в училище от по-ранна възраст.

Участниците в дискусията потвърдиха от опит, че ангажираността с усъвършенстване на образованието по философия и гражданско образование изисква съзнателни, консолидирани и целенасочени усилия, които да направят възможен регулярния обмен на информация за образователни дейности, проекти и идеи. Споделени бяха множество наблюдения за слабостите и възможностите на системата – от недостиг на хорариум по тези предмети и необходимост от компромис с материала, до ненужно съревнование между предметите, но и жажда на учениците за знания и възможности за изява в международни състезания, и др. Обединяващо бе желанието по темата да се работи сега!

Така срещата направи крачка към по-интензивно сътрудничество между Института по философия и социология, университетите и МОН в полза на училищното образование в страната. Разговорът беше конструктивен и събуди педагогическото безпокойство във всички участници за необходимостта от по-активно включване на учениците и разработване на ресурси с практическа насоченост, които да развиват ключови умения и компетентности на учениците.

Екипът на проекта благодари на всички участници за отделеното време и подадената ръка за бъдещи съвместни дейности и инициативи.

Изказваме благодарност на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, които прегърнаха идеята и бяха домакин на срещата.

Повече информация може да откриете в брошурата, представяща целите на проекта, екипа и други дейности по него, реализирани досега.